x
x
Regisztrálok

Már regisztáltál?

x
Belépek
Elfelejtettem a jelszavamat!

Még nem regisztráltál nálunk?
Hozd létre saját fiókodat!
Ezt követően tudsz képzéseinkre jelentkezni!

Regisztrálok
x
Elfelejtett jelszó

Nem jut eszedbe a jelszavad?
Ez mindenkivel előfordulhat! A regisztrált e-mail címed megadása után, kapsz egy e-mailt a további teendőidről!

x
Vélemények a következő oktatóról
Pap Kinga

10 év

I. Béla Gimnázium, Szekszárd

Értékelései

Pap Kinga

1977-ben születtem Nagyváradon, a „Szent László” gimnáziumban érettségiztem, majd hét évig televíziós szerkesztőként, műsorvezetőként, amatőr színészként és képesítés nélküli tanárként dolgoztam. Ez utóbbi hatására iratkoztam be a Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem teológia-magyar szakára. 2007-ben végeztem a Veszprémi Pannon Egyetemen, majd 2007-től ugyanitt részt vettem a Nyelvtudományi Doktori Iskola Anyanyelv- és irodalompedagógiai szakirány doktori képzésében. Kutatási témám: A nyelvi agresszió poétikája volt. 2011-ben a magyarországi doktori képzés átszervezésének, központosításának következtében átkerültem az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Anyanyelv-pedagógiai szakirányára, ekkor a kutatási témámon is módosítani kellett, így az elvesztette irodalomtudományi jellegét és (nyelvészeti) pragmatikai és szociolingvisztikai irányultságot kapott, disszertációm címe: A nyelvi agresszió formai és funkcionális jegyei a középiskolás-korúak spontán társalgásában és az osztálytermi diskurzusokban. A nyelvi agresszió poétikájának jelentőségéről, és az ezzel összefüggésbe hozható anyanyelvi és irodalompedagógiai hasznosulásról, az ún. élőnyelv-pedagógia innovációs lehetőségeiről konferencia előadásokban és tanulmányokban számtalanszor értekeztem.

Pedagógia hitvallásom, hogy az anyanyelv több szempontú megismerése – amennyiben az ismeret nemcsak elvont nyelvi kategóriákat, hanem a saját nyelvhasználat minden fontosabb karakterisztikus jegyét is érinti –, elvezet(het) a tudatos nyelvhasználóvá váláshoz, mely változás az egyén kommunikációjában érhető tetten – történjék az szóban vagy írásban –, illetve közvetlen hatást gyakorol(hat) az irodalmi szövegek szöveg/nyelvcentrikus interpretálására, ez pedig hosszútávon hat a személyiség fejlődésére. Az identitást is formáló legfőbb kulturális kódok – pl. irodalom – átörökítése ezért is rendkívül jelentős, mert élni tanít… egyik mesterem klasszikus szavaival élve: „irodalom nélkül lehet élni, csak nem érdemes”.

A tanulás hatékonyságát vizsgáló kortárs szociálpszichológiai, pedagógiai kutatások bizonyítják, hogy az ifjúság szellemi és érzelmi fejlődésében, sok szociális és materiális tényező mellett az emberi kapcsolatoknak jelentékeny szerep jut, ezek között a tanár-diák kapcsolat az egyik legfontosabb, melyből a résztvevők mindegyike töltekezhet, talán azért is hívják hivatásunkat egyfajta önjutalmazó pályának, mert a növendékek fejlődése mintegy önmagában meghálálja a befektetett munkát. Ebben a reményben, az együttmunkálkodás örömével várom a kedves növendékeket!

Kurzusaim

Pap Kinga

Emelt

45 perc

Intenzív

Részletek

Magyar érettségi előkészítő - Emelt szint

59.999.-